Endringer i eiendomsskattelovens paragraf 13 foreslås som følge av at Stortinget vil sikre forutsigbarhet for kommuner som slår seg sammen når det kommer til eiendomsskatteinntektene fra vannkraft, vindkraft og prosessanlegg. Regjeringen har derfor foreslått en bestemmelse som gir kommunene en overgangsperiode på tre år for å harmonisere eiendomsskattesatsene, men som også får andre store konsekvenser for kommunene.

Lenkeblokk Icon Høringssvar fra KS