Forslaget innebærer total fravikelse av plan- og bygningslovens regler. Dette er et drastisk og svært inngripende tiltak. Sentrale hensyn som skal ivaretas etter plan- og bygningsloven settes dermed også helt til side, jf. formålsbestemmelsen i pbl. § 1-1. Dette kan KS ikke støtte.

Lenkeblokk Icon Last ned høringssvaret (pdf)