Forslaget er i det alt vesentlige en videreføring av gjeldende midlertidig forskrift som gjaldt frem til 30. juni. Denne forskriften ble vedtatt og iverksatt uten alminnelig høring, begrunnet i det akutte behovet for opprettelse av flere asylmottaksplasser høsten 2015.

Departementet foreslår mindre endringer i gjeldende midlertidige forskrift, og foreslår å videreføre den til 1. juli 2018. 

KS ber kommunene merke seg at departementet foreslår å legge myndigheten til å treffe vedtak etter unntaksbestemmelsen til departementet. KS er uenig i dette og foreslår en endret forskriftsbestemmelse.

Hele høringsuttalelsen finner du her (PDF).