Nord universitet har sendt forslag til ny studiestedsstruktur for universitet på høring.  KS i Trøndelag har avgitt uttalelse om saken ved en uttalelse fra fylkesmøte av 14. februar i år. Fylkesstyrene i KS Trøndelag har behandlet saken i sitt møte av 23. mai 2019. Vedtaket var enstemmig.

KS har gitt følgende kommentarer til høringen:

  1. Fylkesstyrene i KS Trøndelag påpeker at det er svært uheldig å gjennomføre nye utredninger parallelt med høringa, jamfør styrets vedtak 30. april 2019. Disse utredningene burde vært gjennomført før høringa og vært en del av grunnlaget for denne.
  2. Fylkesstyrene i KS Trøndelag vil framheve nødvendigheten av å opprettholde alle fire studiesteder i Trøndelag, dvs. Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.
  3. En vil advare mot en utarming av to av studiestedene, da disse har kvaliteter som vil bidra til å opprettholde et attraktivt arbeids- og samfunnsliv i region Trøndelag. Sterke studiesteder nordover i Trøndelag, vil bidra til en balansert utvikling av regionen.
  4. Nord universitet (tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna), har over flere ti-år, levert kompetent arbeidskraft til Trøndelag/Nordland og til landet for øvrig. Forskning har vist at en stor andel av studentene etter endt utdanning etablerer seg nært sitt studiested. Nærhet til studiested har også gjort det mulig å skreddersy etterutdanningstilbud til regionen. Nord universitet sine studiesteder i Trøndelag har bidratt sterkt til den kompetanse som i dag finnes både i offentlig sektor og i privat næringsliv.
  5. Fylkesstyrene i KS Trøndelag oppfordrer til at Nord universitet blir gitt rammebetingelser som setter dem i stand til å være blant de fremste i Norge på sine områder. Samtidig som en blir i stand til å tilby desentraliserte utdanninger som både næringslivet og offentlig sektor etterspør.
Lenkeblokk Icon Forslag til ny studiestruktur Universitetet i Nord Lenkeblokk Icon Uttalelse fra fylkesmøte KS Trøndelag