Regjeringen har sendt på høring forslag til endringer i midlertidige regler som følge av ankomster fra Ukraina.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS

I den forrige høringsrunden støttet KS de fleste av regjeringens forslag til midlertidige regelverksendringer, ut fra et beredskapsperspektiv. Det har vært viktig å unngå en situasjon hvor flaskehalser i forvaltningen kunne vanskeliggjøre kommunenes viktige arbeid med å ta imot et høyt antall flyktninger.

Situasjonen knyttet til ankomster fra Ukraina er fortsatt usikker. KS støtter derfor de fleste av departements forslag om å videreføre de midlertidige regelendringene fram til sommeren 2024.

I tillegg mener KS at fylkeskommunale opplæringstilbud bør få bedre finansiering.