Deler av forslaget er relevant for kommunesektoren, og vi begrenser oss til å kommentere to av disse.

Last ned høringssvaret (pdf)


Høringssaken på regjeringen.no