Departementets forslag er godt begrunnet. Det ville gitt dårlig sammenheng i regelverket om det skulle gjelde strengere saksbehandlingsregler for oppnevning til offentlige verv som er enkeltvedtak enn ved enkeltvedtak om tilsetting av offentlige tjenestemenn.

Hensynet bak de unntak fra enkelte saksbehandlingsregler som i dag gjelder for tilsetting av offentlig tjenestemenn gjør seg gjeldende også i enkeltvedtakssaker om oppnevning til offentlige verv.

Les hele høringssvaret fra KS (pdf)

Se høringsdokumenter på regjeringen.no