- Ved å følge opp Ekspertutvalgets rapport, vil Stortinget oppfylle sitt mål om å gjennomføre en demokratireform. For å få en best mulig behandling av disse forslagene, forutsetter KS at Stortinget får en samlet vurdering og behandling av Ekspertutvalgets forslag, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Stortinget har vedtatt ny struktur for fylkeskommunene. Fra 1. januar 2020 vil dagens 18 fylkeskommuner bli til 11. Ekspertutvalget har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

I sitt høringssvar legger KS vekt på at de er enig i de prinsipper som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine vurderinger i rapport om overføring av oppgaver.

Rollen som samfunnsutvikler 
- Ekspertutvalget foreslår gi en betydelig kraft til fylkeskommunene som samfunnsutvikler. Det vil også gi bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv, sier  Helgesen.

En oppgaveportefølje med gjennomgående ansvar på enkeltområder, slik Ekspertutvalget foreslår, vil etter KS syn bedre forvaltningen gjennom at samordning gjøres enklere. Nettopp fordi disse samordningseffektene er en så viktig del av ekspertutvalgets forslag, er det avgjørende at utvalgets forslag vurderes i sin helhet. KS forutsetter derfor at det legges til rette for at Stortinget kan vurdere ekspertutvalgets forslag som en helhet.