Framover vil tilgangen på helsepersonell være en større begrensning for tjenestene enn penger. Da trenger vi ordninger som stimulerer til et bredere boligtilbud, med generasjonsboliger, trygghetsboliger og andre løsninger som forebygger ensomhet og styrker fellesskap.

Innspill fra KS - Bo trygt hjemme-reformen

I innspillet kommenterer KS fire hovedområder og peker på viktige premisser for at de kan realiseres.

  • Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
  • Levende lokalsamfunn
  • Boligtilpasning og planlegging
  • Trygghet for tjenester og støtte til pårørende