KS har i høringsuttalelsen kun kommentert enkelte mer tekniske sider ved utvalgets forslag til definisjon og registreringsordning.

Hele høringssvaret fra KS (pdf)