Hvordan jobber kommunene med Introduksjonsprogrammet?

Prosjektet har utviklet en digital håndbok om arbeidet med veiledningsdelen av Introduksjonsprogrammet. Håndboka er basert på en kartlegging  av de kritiske faktorene for at kommunene skal lykkes med å gi et differensiert og arbeidsrettet introduksjonsprogram, med grep for å oppnå bedre resultater.

Prosjektnummer:174003

Utførende miljø: Østlandsforskning

Ferdigstilt: 2018

Se den digitale håndboka her:

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/flyktninger/rad-om-veiledning-introduksjonsprogrammet/

KONTAKT