Hvordan jobber kommunene med Introduksjonsprogrammet?

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

Se den digitale håndboka her:

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/flyktninger/rad-om-veiledning-introduksjonsprogrammet/

Integrering og mangfold Helse og velferd

Prosjektrapporter

Prosjektet har utviklet en digital håndbok om arbeidet med veiledningsdelen av Introduksjonsprogrammet. Håndboka er basert på en kartlegging  av de kritiske faktorene for at kommunene skal lykkes med å gi et differensiert og arbeidsrettet introduksjonsprogram, med grep for å oppnå bedre resultater.
Integrering og mangfold Helse og velferd