Hvordan håndterer kommunene enslige mindreårige flyktninger?

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

​Prosjektet gir disse anbefalingene til kommunene:

  • Kommunene bør sikre en helhetlig tilnærming til arbeidet med enslige mindreårige.  
  • Døgnbemannede bofellesskap definert etter gitte kvalitetskriterier, bør være "grunnmuren" i kommunenes botiltak, som alle enslige mindreårige benytter i en kortere eller lengre periode. 
  • Kommunene må ha fokus på integreringstiltak som en del av omsorgstilbudet, herunder:
    • Samarbeid med frivilligheten og idretten for å sikre aktive ungdommer
    • Samarbeid med næringslivet for å etablere praksisplasser og deltidsjobber. 
    • Fremme nettverksbygging ved å etablere tiltak som vennefamilier og besøkshjem
Integrering og mangfold Helse og velferd

Prosjektrapporter

Prosjektet har avdekket utfordringer og behov kommunene har i arbeidet med å gi et godt tilbud til enslig mindreårige flyktninger.  
Integrering og mangfold Helse og velferd