Av NAVs rundt 22 000 statlig og kommunalt ansatte er det omkring 18 000 som daglig har kontakt med mennesker som kontakter NAV. Det store flertallet av disse føler seg trygge på jobb. Likevel blir årlig flere tusen ansatte utsatt for utskjelling, trusler eller trakassering og noen få opplever vold.

- Det skal være trygt å jobbe i NAV, og det skal være trygt å komme til NAV. Nå innfører vi tiltak som skal gjøre det lettere for hele organisasjonen å legge til rette for trygge brukermøter, sier arbeids- og tjenestedirektør i NAV Sonja Skinnarland.

Ny standard, veileder, opplæring og øvelser

Den nye standarden og veilederen for trygge brukermøter (pdf) erstatter “Minimumsstandard med krav til fysisk utforming og sikring av NAV-kontor”. I tillegg er det laget nye sider på NAVs intranettsider som også inneholder opplæring og øvelser. Målgruppene er veiledere med brukerkontakt, ledere og verneombud.

Lenkeblokk Icon Standard for trygge brukermøter Lenkeblokk Icon Veileder til standard for trygge brukermøter

Materiellet er laget i samarbeid med kommunesektorens organisasjon (KS), noe som har vært helt nødvendig, mener Skinnarland.

- På NAV-kontorene jobber statlig og kommunalt ansatte side om side, og det er helt avgjørende at vi har de samme kravene for både forebygging og håndtering av trusler og vold. Jeg er derfor veldig glad for at vi har laget dette materiellet sammen, sier Skinnarland.

Lenkeblokk Icon Video om standard for trygge brukermøter

Direktør i KS, Mari Trommald, er enig:
- Kartlegginger viser at det er en økt risiko for vold og trusler blant ansatte som jobber med sosialhjelp eller andre kommunale tjenester. Det er derfor helt nødvendig at rutinene våre er samkjørte, slik at hvis det oppstår en truende situasjon, så følges de samme prosedyrene uansett om man er statlig eller kommunalt ansatt.

To drap på ti år

I løpet av ti år har to NAV-ansatte blitt drept på jobb. Begge ble knivstukket og døde av skadene. Marianne Amundsen ved NAV Årstad ble angrepet i et møte 20. september 2021. Og den 5. august 2013 ble Anni Rachmawati Godager stukket i ryggen på vei til et møterom på NAV Grorud.

Etter drapet på Marianne Amundsen ble det satt i gang en omfattende kartlegging.  Rapporten "Vold og trusler mot ansatte i NAV – oppdatert kunnskap og forslag til tiltak" (pdf) er utarbeidet av NAV og KS og viser blant annet at 96 prosent føler seg trygge på jobb, men at de som opplever en eller flere hendelser, føler seg oftere utrygge og mistrives oftere i jobben. Et flertall mener også at det jobbes godt med sikkerhet på arbeidsplassen (82 %).

- Det har blitt jobbet mye med forebyggende tiltak de siste årene, for eksempel i form av veiledere for fysisk sikring av lokaler, risikovurderinger av vold og trusler og opplæringsmateriell for ansatte, sier Sonja Skinnarland.

Likevel mener hun det fortsatt områder som kan og bør forbedres, spesielt innenfor oppfølging og opplæring.

- Det er helt avgjørende at de som møter brukerne våre, enten det er ansikt til ansikt, over telefon eller digitalt, har fått god opplæring. Og vi må øve om igjen og om igjen.