Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget foreslo i sin innstilling til statsbudsjettet å øke kommunerammen med 100 millioner kroner i inneværende år, med formål å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember.

Innstillingen som nå er vedtatt på Stortinget innebærer at sosialhjelpsmottakere får ekstra økonomisk støtte i desember. Alle får 1000 kroner, pluss ytterligere 1000 per barn.

Arbeids- og inkluderingsministeren har sendt brev til kommuner om den vedtatte endringen (pdf).

Det står i brevet at statsråden forventer at kommunene utbetaler pengene så raskt som mulig.