Vi har også fått inn en del svar etter sommeren og utover i oktober. Kommunene er spurt om sine planer for ferdigstillelse av antall nye plasser og utfasing av og fornyelse/moderniseringer av plasser i 2022 og i økonomiplanperioden.

Last ned rapporten (pdf)