GC Rieber Fondene har gjort noe med det mange bare snakker om – bygget et nytt boligkonsept der målet er at seniorene som bor der skal holde seg fysisk og psykisk friskere og bli boende lengre hjemme. 

Tester ut effektene av bofellesskap
Helgetun er et sosialt eksperiment der en gjennom fysisk planlegging og tilrettelegging har lagt opp til en aktiv, sosial og trygg tilværelse med gode muligheter for fellesskap og fysisk aktivitet. Professor Bettina Husebø ved Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin vil følge beboerne over flere år for å undersøke om denne type fellesskap og aktiviteter det legges til rette for på Helgetun kan minske risikoen for mellom annet demens.

Prosjektet består av 31 utleieleiligheter, fordelt på 2-roms og 3-roms. Fondene har gått inn med betydelig egenkapital, noe som gjør at leilighetene holder en fornuftig leiepris. Alle boenhetene har livsløpsstandard, egen terrasse og parkering i garasje med direkte tilkomst via heis.

Én eier gir stor fleksibilitet til å tilpasse prosjektet ut ifra behov som oppstår underveis. På sikt kan det for eksempel bli behov for hjemmetjenester og da kan en av leilighetene gjøres om til base for kommunen.

Leilighetene er plassert tett på felles tun/gårdsrom.  Dette er med på å legge til rette for fellesskap og sosiale møtepunkt. Samtidig har leilighetene en mer privat side der beboerne har mulighet til å trekke seg tilbake om de ønsker det.

Helgetun ligger tett på byfjellene og mot åpent jordbruksareal. Dette gir gode turmuligheter og parsellhagen er på kort tid blitt en frodig oase og et viktig møtepunkt. Her dyrkes det nyttevekster og blomster.

Helgetun passer perfekt for de som ønsker en aktiv alderdom i lag med gode naboer uten å måtte tenke på vedlikehold og renteøkninger. Denne boformen vil imidlertid ikke dekke alles behov. Det er derfor viktig å stimulere til både ulike boligformer og ulike finansieringsmodeller framover.