Målet er at lokalsamfunnet skal bidra til å møte eldres grunnleggende behov, så de både kan være aktive, mobile, sosiale og en ressurs i samfunnet.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Lenkeblokk Icon Se håndboka

- Å skape aldersvennlige lokalsamfunn er et viktig arbeid som kommunene satser på nå. Det blir enda viktigere i tiden fremover, når vi blir flere eldre som skal bo hjemme lenger. Kommunene trenger gode verktøy for å støtte dem i dette arbeidet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS lanserte derfor en ny håndbok for aldersvennlig lokalsamfunn i oktober i år. Nå er den heldigitale varianten klar. Den skal gjøre det enda enklere for kommunene å ta fatt på dette arbeidet. Håndboka går gjennom de ulike tingene man bør tenke gjennom og ta hensyn til når man jobber med aldersvennlige lokalsamfunn.

- Målet er at lokalsamfunnet skal bidra til å møte eldres grunnleggende behov, så de både kan være aktive, mobile, sosiale og fortsette å være en ressurs i samfunnet, sier Gram.

Kan bidra til å utsette behovet for tjenester

En økende aldrende befolkning gir både muligheter og utfordringer for kommunene fremover. Regjeringen har lansert kvalitetsreformen «Leve hele livet», hvor ett av hovedsatsingsområdene er å skape et aldersvennlig Norge. KS har tatt et spesielt ansvar for å drive modellutvikling og nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Gjennom tett dialog og samarbeid med kommunene utvikler KS verktøy som skal bidra til mer aldersvennlige samfunn.

- Vi mener det er lurt å satse på medvirkning, universell utforming og forebygging. En aldersvennlig utvikling kan bidra til å utsette behovet for tjenester. Ved å tilrettelegge lokalsamfunn, gjøre de mer tilgjengelige og inkluderende kan vi øke livskvalitet og deltagelse, ikke bare for målgruppen for denne satsningen, men også på tvers av generasjoner, sier Gram.