Det er Pensjonistforbundet som tar initiativ til at håndboka distribueres til landets eldreråd.

-
Vi tror det kan være et viktig bidrag for å lage aldersvennlige lokalsamfunn, sier Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen.

Kommunene er godt i gang med å tilrettelegge for å skape aldersvennlige lokalsamfunn, men innsatsen kan styrkes for å sikre bærekraft i fremtiden.

- Dette er et fint initiativ fra Pensjonistforbundet. Det er kjempeviktig at rådene brukes aktivt. Håndboka viser gode eksempler fra kommuner som har gjort et godt arbeid, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Fra venstre: Styreleder i KS Bjørn Arild Gram, Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen, Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder Senteret for aldersvennlig Norge Wench Halsen. Foto: Pensjonistforbundet/Hanne Hveem.

- Håndboka er et viktig element i Leve hele Livet. Det er stort engasjement i kommunen for dette, men jeg tror det også er behov for flere gode råd og vink på veien for å forstå hva et aldersvennlig samfunn er. Målet er at mennesker skal leve aktive og gode liv. Jeg håper vi skal lykkes med dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lenkeblokk Icon Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn


Mange har deltatt i utviklingen av håndboken. Kommuner, Husbanken sammen med KS. Senteret for et aldersvennlig Norge følger nå opp arbeidet og 145 kommuner er nå med i nettverket.

- I kommunene er det mange ressurssterke eldre med mye erfaring som er en viktig ressurs i dette arbeidet, sier leder av Senteret aldersvennlig Norge, Wenche Halsen.