Bilde uten beskrivelse

Eldres kulturmønstring i Malvik kommune 

Ideen til Eldres Kulturmønstring (EKM) ble lansert i lokalavisa i 2011 av en frivillig kulturaktør som foreslo et eget kulturarrangement for seniorer etter modell av ungdommens kulturmønstring, UKM. Siden har en frivillig komite arrangert EKM hvert år med Malvik kommune som samarbeidspartner.

Programmet varer en uke: Kunst og håndverksutstilling, forfatterbesøk på biblioteket, korbesøk på begge helsetunene, Quiz med Viggo Valle gir hjernetrim, og grand finale med eldres dag og EKM- forestilling i kulturhuset. I Malvik er Hommelvik helsetun bygd sammen med kulturhuset, og publikum kan komme over glassgata med innesko og inneklær.

Foto: Malvik kommune

Foto: Malvik kommune

Kultur gir livsglede og virker helsefremmende: Forskning viser at deltagelse i kultur både som utøver eller tilskuer, gjør at vi lever lenger!

 

Generasjonskor

Irland har som aldersvennlig land mange gode eksempler på generasjonsoverskridende tiltak. Et flott eksempel er et generasjonskor med medlemmer i alle aldre. Tiltaket startet som et kor og det var synging som brakte generasjonene sammen, men det har utviklet seg til mange flere aktiviteter og tiltak som både de unge og de eldre har utbytte av. Koret reiser på turer, utflukter og gjør en rekke andre aktiviteter sammen også. I Norge har vi også flere flotte generasjonskor rundt om i landet.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

 

Strømmen bibliotek – oppsøkende virksomhet

Strømmen bibliotek har en ansatt i 20% stilling som driver oppsøkende virksomhet til hjemmelånere og institusjoner. Hjemmelånerne er hovedsakelig eldre mennesker som har vanskeligheter med å komme på biblioteket og med å bruke digitale tjenester. Den ansatte kommuniserer med hjemmelånerne på telefon og kjører bøker og lydbøker hjem til dem en gang i uken. Noen institusjoner får også besøk av den oppsøkende bibliotektjenesten hver 3.måned. Bibliotekaren har med seg bøker som formidles og leser litt for de fremmøtte. I forbindelse med koronasituasjonen i 2020 deltok biblioteket i Frivillihetssentralen i Lillestrøms leveringstjeneste for mat og andre produkter.

Foto: Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 

Kompis generasjonstreff – Samnanger

Kompis er et tilbud for elever i 5.–7. klasse hver onsdag i skoleåret. Det er måltider, hobbyaktiviteter, spill og lek. 7 faste voksne er med hver gang, det er 5 pensjonister, deriblant Ada Haugen som fyller 91 til høsten. Ada har vært med de siste 6 årene og trives så godt med barn og voksen at onsdagen er blitt den beste dagen i uken. «Det er kjekt å være til nytte for andre». Barna synes det er stas at Ada er kompis og de voksne er glad for å ha henne på laget.

Foto: Kristi Mjelstad

Foto: Kristi Mjelstad

 

Grannehjelpa turtilbud

Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam, og Kvam turlag samarbeider om lavterskel turtilbud for seniorer. 10 turledere planlegger og gjennomfører ukentlige turer sammen med de tre turgruppene Fotalaget, Trakkatrimmen og Karatrakk. Turene skjer året rundt og uten påmelding, og de varierer i lengde og vanskelighetsgrad. Fotalaget og Karatrakk går i greit tempo i variert terreng, ofte på skogsvei og sti. Trakkatrimmen har et mer moderat tempo, og legger turene sine til steder med mer stabilt underlag. Alle gruppene har fokus på det sosiale, felles opplevelser, samvær og den gode praten. Niste nytes underveis, og noen er med for å oppdage nye turmål, andre for å få trim og aktivitet. Deltakerne kommer igjen uke etter uke, år etter år – det å gå på tur sammen med andre dekker mange behov, og det er vanedannende.

Foto: Grannehjelpa

Foto: Grannehjelpa

 

Tilbake til Samfunnsdeltakelse

Lenkeblokk Icon 6: Samfunnsdeltakelse