I det overordnede arbeidet med å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn kan prosessen i «Veikart for aldersvennlig utvikling» (KS) være nyttig. Den er inndelt i faser:

 1. Forankring i kommuneorganisasjonen, hos politikerne og eldreråd/brukerorganisasjon og opprettelse av tverrfaglig prosjektgruppe
 2. Innsikt i hvor vi er, hva andre gjør, hvilke ønsker og drømmer vi har og hva som er mulig og viktigst for vår kommune
 3. Utvikling av løsninger, foredling av gode ideer og mandat til å gå videre
 4. Pilotering der vi tester ut løsningene
 5. Overgang til drift der vi får en ny måte å planlegge og iverksette tiltak tilpasset det vi har lært i prosessen
 6. Ny praksis der vi gjennom involvering utvikler nye aldersvennlige tiltak som en del av hverdagen

I de første fasene kan «Dialogverktøy for strategisk folkehelsearbeid» (KS) bidra til å få frem utfordringer og muligheter ved å følge disse fire stegene:

 1. Dagens situasjon – skap en felles problemforståelse
 2. Utfordringer – oversikt over hinder
 3. Muligheter – veier vi kan gå
 4. Aksjonsliste – aktiviteter og prioriteringer
 5. Når arbeidet går over i å utvikle tiltak, kan WHOs hovedfaser være nyttige:
 6. Kartlegge – planlegge – implementere – evaluere

Det er viktig å starte med å kartlegge tiltak som allerede er i gang eller som er planlagt og som kan knyttes til aldersvennlig utvikling. Her kan man for eksempel sende ut skjema til alle sektorene og avdelingene i kommunen og be om tilbakemelding på hvilke tiltak de har som er rettet mot den aldrende befolkningen. Kartleggingen kan gi informasjon om prioriteringer og mulige aktører i videre utvikling av et aldersvennlig lokalsamfunn.

Et godt utgangspunkt kan være spørsmålet: Hva slags lokalsamfunn ønsker jeg å bli gammel i?

Et lokalsamfunn:

 • Hvor jeg kan være engasjert i og delta på alt som skjer i nærmiljøet
 • Hvor jeg lett kan komme dit hvor jeg ønsker, når jeg vil
 • Hvor jeg kan ha tilgang på gode helsetjenester og andre tjenester uten vanskeligheter
 • Hvor jeg kan ha påvirkning på hva som skjer i mitt nærmiljø eller kommune om jeg ønsker
 • Hvor jeg føler meg sikker og trygg
 • Hvor jeg kan leve et sunt og aktivt liv
 • Hvor unge og eldre kan være sammen og komme overens

Nyttige Lenker

 

Neste Kapittel

Lenkeblokk Icon 2: Å planlegge et aldersvennlig lokalsamfunn