- Nå får flere unge som søker en læreplass. Det viser at felles innsats gir resultat. Det er svært positivt at kommunesektoren stadig sikrer flere læreplasser, og samfunnskontrakten er et viktig verktøy i dette arbeidet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.  

Flere søkere og flere i lære

28.600 søkte læreplass i 2019. Innen utgangen av året hadde 78 prosent av søkerne fått en lærekontrakt og startet i lære. Det er det høyeste antallet lærekontrakter inngått siden målingene startet i 2011. Det er også positivt at de fleste lærlinger fikk starte opp tidlig på høsten, de fleste i august.

Det er fortsatt store variasjoner i andel søkere og også hvor mange søkere som får lærekontrakt i de ulike utdanningsprogrammene. Det er fortsatt også store variasjoner her mellom ulike landsdeler og fylker.

2 lærlinger pr innbyggere pr år?

Landstinget i KS satte et i 2016 et forsterket måltall for kommunesektoren med to lærlinger per 1.000 innbyggere per år. Det har i perioden siden 2016 vært en stor økning i læreplasser i kommuner og fylkeskommuner. Høsten 2018 hadde kommunal sektor mer enn 2 lærlinger per 1.000 innbyggere i 7 fylker, mens det i resten av fylkene var i overkant av 1,5 lærlinger i kommunesektoren per 1.000 innbyggere.

For kommunesektoren, og trolig også andre større virksomheter, er det et potensial for å ta inn flere lærlinger i flere lærefag.

Selv om utviklingen går i riktig retning er det fortsatt behov for felles innsats for at ungdom og voksne får mulighet til å fullføre til fagbrev. Arbeidslivet trenger kompetansen framover, og kostnadene for den enkelte ved å ikke fullføre kan bli høye. Det er etter hvert mye kunnskap regionalt og nasjonalt om hvem som ikke får læreplass i bedrift, eller følger alternativ opplæring i skole. Framover er det viktig å målrette innsatsen mest mulig.

- Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016-2020) løper ut dette året, og arbeidslivets parter og myndighetene har startet diskusjoner om behov og veien videre. Resultatene fra 2019 viser at felles innsats er viktig, og det tar vi med oss i det videre arbeidet, avslutter Tor Arne Gangsø.