De siste fem årene har antall nye lærekontrakter økt med ni prosent på landsbasis. I samme periode har kommunal og statlig sektor hatt en økning på henholdsvis 28 og 29 prosent. Privat sektor, hvor hoveddelen av kontraktene finnes, har hatt en økning på syv prosent.

21 prosent av de drøyt 19 800 nye lærekontraktene finner vi i kommunesektoren. Av disse er 72 prosent inngått innen utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Omtrent tolv prosent er inngått innen service og samferdsel, og vel seks prosent innen elektrofag (Utdanningsdirektoratet, 2017a og 2017b).

Flest lærlinger i Nord-Trøndelag
Løpende kommunale lærekontrakter skalert etter antall innbyggere, viser at det i 2016 var totalt 1,48 lærekontrakter per 1 000 innbyggere på landsbasis. Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at antallet lærlinger varierer mellom kommunene, noe som reflekteres i fordelingen etter fylke i figur 1. Fem fylker har flere lærlinger enn to per 1 000 innbyggere. Nord-Trøndelag er med 2,63 lærlinger det fylket med flest lærlinger per innbygger. Oslo og Akershus, som er de mest folkerike fylkene, har færrest.

 

Stor innsats for kvalifisering til fagbrev
Hele 97 prosent av kommunene og 13 av de 14 fylkeskommunene har oppfordret og tilrettelagt for at medarbeidere kan ta fagbrev. I kommunene tilrettelegges det særlig for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Blant fylkeskommunene er det flest som oppgir at de oppfordrer og tilrettelegger for fagbrev i renholdsoperatørfaget (Ipsos, 2017).

Lenkeblokk Icon Les Arbeidsgivermonitoren 2017 Lenkeblokk Icon Se data for din kommune