57 prosent av kommunene opplever en høy andel deltidsansatte som utfordrende. Derfor har også så mange som 64 prosent av kommunene satt mål for å øke andelen som jobber heltid. Selv om deltid ikke er like utbredt i fylkeskommunene som i kommunene, har 50 prosent av fylkeskommunene også satt seg mål. De fleste kommunene og fylkeskommunene som har satt seg mål har forankret disse både politisk, administrativt og i partssammensatte utvalg.


Tiltak for heltid
Kommunesektoren har flere tiltak rettet mot å øke andelen som jobber heltid. Det vanligste tiltaket for både kommuner og fylkeskommuner er å benytte ledige deltidsstillinger til å øke stillingsandelen for andre deltidsansatte. Dette gjelder for nesten fire av fem kommuner og 64 prosent av fylkeskommunene. Bred forankring og involvering av tillitsvalgte er et annet velbrukt tiltak; 74 prosent av kommunene benytter dette som et virkemiddel.

 

Lenkeblokk Icon Les Arbeidsgivermonitoren 2017