For flertallet av 10. klassingene spiller det imidlertid ingen rolle om den fremtidige arbeidsgiveren er privat eller offentlig. De unge tror at kommunen er en trygg, meningsfull og spennende arbeidsgiver. Det viser resultatene fra en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant 640 10. klassinger som Ipsos MMI har utført på oppdrag fra KS høsten 2012.

Valg av utdanning
10. klassingene mener foreldre er de klart viktigste rådgivere når det kommer til valg av utdanning og yrke, etterfulgt av ungdommenes egne vurderinger og rådgiveren på skolen. Videre er venner, kontaktlæreren eller andre lærere på skolen, samt søsken, med på å påvirke 10. klassingenes utdannings- og yrkesvalg. Siden høsten 2008 har faget «Utdanningsvalg» vært obligatorisk for elevene på ungdomstrinnet. Faget skal bl.a. være med på å forberede elevene på de valgmulighetene de har i videregående opplæring. 74 prosent av de spurte 10. klassingene synes «Utdanningsvalg» har satt dem bedre i stand til å ta valg om hva de skal gjøre etter ungdomsskolen. De unge mener at det viktigste for valg av utdanning er at utdanningen er spennende og interessant. Deretter kommer muligheten for en fast jobb, kvaliteten på lærestedet, og karrieremuligheter. Status og anerkjennelse er det som betyr minst for ungdommene når de velger utdanning. 10. klassingene er spurt om balansegangen mellom skole (teori) og praksis på en arbeidsplass (erfaring) i videregående skole. Her svarer 33 prosent at de synes det er mest attraktivt å være mest på skolen, men også å jobbe litt på en arbeidsplass. 27 prosent svarer det er mest attraktivt å være like mye på skolen og en arbeidsplass. 21 prosent svarer at de synes det er mest attraktivt å være mest på en arbeidsplass, men også lære litt teori på skolen, mens 18 prosent foretrekker kun å lære teori på skolen.


Foto: Sherfiff film company

Valg av yrke
Halvparten av 10. klassingene opplever at de har veldig god oversikt over yrkesmulighetene som finnes. Av kommunale yrker har ungdommene best kjennskap til undervisningsstillinger (lærer, lektor) og helse/sosial/omsorgsstillinger (sykepleiere, leger, helsefagarbeidere, sosionomer, helsesøstre). 1 av 3 10. klassinger kjenner imidlertid ikke til noen kommunale yrker. Dette tyder på at det er stort rom for å lære ungdommene mer om yrkesmulighetene i sektoren. Hele 69 prosent mener det er viktig å besøke eller få besøk av ulike arbeidsplasser for å finne ut av hva de skal jobbe med i fremtiden. Ungdommene er spurt om ulike forhold som kan ha betydning for yrkesvalg. Ungdommene rangerer godt arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver og faste jobber som viktigst for valg av yrke. Dette er verdier som kommunale arbeidsplasser ofte blir forbundet med. Ingeniøryrket er det mest aktuelle yrket blant ungdommene. Hele 46 prosent anser dette som et aktuelt yrke. Deretter følger rådgiver/saksbehandler og lege hvor det henholdsvis er 39 og 24 prosent som mener dette er aktuelle yrker. 20 prosent av 10. klassingene anser helsefagarbeideryrket som aktuelt, mens 17 prosent vurderer sykepleieryrket som aktuelt. Undersøkelsen dokumenterer at tradisjonelle kjønnsrollemønstre fortsatt manifesterer seg i ungdoms yrkesvalg. Jenter ønsker i større grad enn gutter å bli sykepleier, helsesøster, rådgiver/ saksbehandler eller lærer. Guttene foretrekker i større grad enn jentene yrker som ingeniør og brannkonstabel.


Foto: Sheriff film company

Holdninger til kommunen som arbeidsgiver
Over 60 prosent av 10. klassingene svarer at de ikke har kjennskap til forskjellen mellom privat og offentlig sektor. Blant dem med kunnskap om forskjellen svarer 63 prosent at det ikke spiller noen rolle om deres fremtidige arbeidsgiver er privat eller offentlig sektor. Resultatet tyder på at mange av unge ikke har forutinntatte meninger om sektortilhørighet. 10. klassingene knytter positive assosiasjoner til kommunen som arbeidsplass. Ungdommene opplever kommunen i stor grad som en trygg, meningsfull og spennende arbeidsgiver. 76 prosent av ungdommene karakteriserer kommunen som en «trygg» arbeidsgiver, 61 prosent anser den som «meningsfull» og 43 prosent som «spennende». Resultatene kan tyde på at ungdommen ikke bare er åpne, men også positive til kommunen som arbeidsgiver.

Mange 10. klassinger har positive assosiasjoner til kommunen og fylkeskommunen som arbeidsgiver. Dette er et godt utgangspunkt for å rekruttere flere til kommunesektoren. KS har etablert et besøkssenter for ungdom som bl.a. skal bidra til å øke de unges kunnskap om jobbmulighetene i kommunesektoren, og få flere til å velge utdannings- og karriereveier som kommuner og fylkeskommuner har behov for. Mange unge har for lite kunnskap om kommunale yrker og kommuner og fylkeskommuner bør påvirke unges utdannings- og yrkesvalg gjennom aktivt å oppsøke arenaer der det informeres om utdannings- og yrkesmuligheter. Fagene «Utdanningsvalg» og «Prosjekt til fordypning» kan bidra til å skape interesse for kommunesektoren som arbeidsplass. 

 

Lenkeblokk Icon Les Arbeidsgivermonitoren 2017 Lenkeblokk Icon Se data for din kommune