Frem til 2016 økte gjennomsnittlig avgangsalder både for kvinner og menn, og for begge kjønn har avgangsalderen senere gått noe ned. Forskjellen i avgangsalder mellom kvinner og menn er noe større i 2020 enn den var 10 år tidligere. Dette viser KS’ PAI-register. Beregningen gjelder for ansatte som var minst 55 år året før de gikk av. Blant ansatte i helse og omsorg var gjennomsnittlig avgangsalder 62,9 år i 2020, og den har gått ned med om lag 10 måneder etter 2016. Undervisningspersonell har derimot hatt en mer stabil avgangsalder på 63,5 år fra 2016 til 2020. 

 

Begge

kjønn

Kvinner

Menn

2009 – 2010

62,8

62,7

62,9

2010 – 2011

62,9

62,9

63,1

2011 – 2012

63,2

63,1

63,3

2012 – 2013

63,4

63,3

63,6

2013 - 2014

63,6

63,6

63,8

2014 - 2015

63,4

63,3

63,7

2015 - 2016

63,9

63,8

64,3

2016 - 2017

63,4

63,3

63,8

2017 - 2018

63,5

63,3

63,9

2018 - 2019

63,4

63,2

63,8

2019 - 2020

63,4

63,2

63,8

Alle tall er hentet fra KS’ PAI-register.

Mer detaljert statistikk om avgangsalder