Tallene i tabellene er per 1. desember i aktuelt år.

I tabellhodet på tabellene er det tre ulike forklaringer som sier hvem statistikken omfatter:

1. KOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i kommuner.

2. FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter kun ansatte i fylkeskommuner.

3. KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Tabellen omfatter ansatte i både kommuner og fylkeskommuner.

Aldersfordeling:

Tabell 1 Per etterårsintervall og kjønn

Gjennomsnittsalder:

Tabell 1 Per kjønn fra 2016 til 2021

Tabell 2

Per sektor og kjønn fra 2016 til 2021
Tabell 3 Per stillingskode fra 2016 til 2021

Gjennomsnittlig avgangsalder:

Tabell 1a Kommuner og fylkeskommuner. Kvinner og menn
Figur 1a Kommuner og fylkeskommuner. Kvinner og menn
Tabell 1b Kommuner og fylkeskommuner. Kvinner
Figur 1b Kommuner og fylkeskommuner. Kvinner
Tabell 1c Kommuner og fylkeskommuner. Menn
Figur 1c Kommuner og fylkeskommuner. Menn
Tabell 2a Undervisningspersonell. Kvinner og menn
Tabell 2b

Undervisningspersonell. Kvinner

Tabell 2c Undervisningspersonell. Menn
Tabell 3 Barnehageansatte
Tabell 4 Helse og omsorg