Studiet er også svært nyttig for ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunene.

Studentene får grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp. Dette er kritisk infrastruktur med tilhørende tjenester i norske kommuner. Utfordringer knyttet til vann og avløp må være en del av kommunens helhetlige beredskap.

I lys av utfordringene vi som samfunn står overfor som følge av krig, klimaendringer, råvaremangel og prisstigning på energi og andre innsatsfaktorer, bør dette være en svært aktuell utdanning.

I tillegg er det nyttig å diskutere ulike problemstillinger og utveksle erfaringer med kollegaer i bransjen. Slike nettverk kan være en betydelig støtte i både forebyggende beredskapsarbeid og i håndteringen av en krise.

Studiet tilbys av Høgskolen i Innlandet i nært samarbeid med Norsk Vann. Søknadsfrist er 15. august og studiet har oppstart i september.

Halvårsstudiet tas på deltid over ett år og kan tas ved siden av jobb. Det er fire todagers samlinger i halvåret, totalt åtte gjennom hele studieåret. Seks av samlingene er med fysisk oppmøte på Hamar, mens to samlinger arrangeres digitalt.

Fullført studium gir 30 studiepoeng og halvårsenheten kan inngå i en bachelorgrad. Studiet gir også mulighet for å ta påbyggingsstudiet «Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen».

KS samarbeider med Norsk Vann som er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen.