Ulik praksis gir lite forutsigbarhet både for kommunen og for den enkelte utbygger og innbygger.

På oppdrag fra KS har advokatfirmaet Holth og Winge vurdert hvilke svakheter som ligger i lovverket og hvilke lovendringer som kan bidra til å løse utfordringene som ligger i dispensasjonspraksisen. Holth og Winge presenterer utredningen på webinaret 29. september. Rapporten ble først presentert under årets Arendalsuka.

Direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS, Helge Eide, innleder. Det blir også forberedte kommentarer og presentasjon av ulike vurderinger av forslagene i utredningen.

Ønsker du å stille spørsmål til innlederne? Send epost til henning.berby@ks.no

Webinaret er åpent for alle. Velkommen!