Brevet er signert av lederne for Energi Norge, Norwea, Samfunnsbedriftene, Naturressurskommunene (LVK, USS, Industrikommunene, Petroleumskommunene), Landssammenslutningen av vindkraftkommuner (LNVK), Kraftfylka og KS.

Organisasjonene mener at komitéen kan gi regjeringen føringer om å komme tilbake til Stortinget med et konkret skatte- og avgiftsforslag. I brevet foreslår organisasjonene en rekke elementer for hvordan en naturressursskatt og en miljøavgift for bransjen kan utformes slik at kommuner og fylkeskommuner får kompensasjon for ulemper og en rimelig del av verdiskapingen høstingen av lokale naturressurser gir.

Tidligere har hver av organisasjonene gitt sine egne innspill i stortingshøringen om nytt konsesjonssystemet for vindkraft. Det felles innspillet til komitéen er begrenset til å gjelde spørsmålet om lokal kompensasjon og hva samtlige av organisasjonene kan stille seg bak.

Lenkeblokk Icon Les hele brevet til energi- og miljøkomitéen her. (pdf)