Les mer I

Lenkeblokk Icon Folkevalgtdag: Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Les mer II

Lenkeblokk Icon Folkevalgtdag: Fordypning i by- og stedsutvikling

KS og Asplan Viak AS har i samråd med fylkeskommunene som planfaglig veileder og Forum for kommunal planlegging utarbeidet et fagnotat om samfunnsdelen som politisk styringsverktøy. Fagnotatet har flere anbefalinger, blant annet:

  • Politikken i samfunnsdelen må på plass tidlig i kommunestyreperioden
  • Dersom samfunnsdelen skal videreføres anbefales det likevel at den vedtas på nytt
  • Tilpasninger som kan gjøres etter gjeldene regelverk
  • Innbyggerdialog som løpende aktivitet og en del av kunnskapsgrunnlaget

Se fagnotatet om kommuneplanens samfunnsdel som styringsverktøy (pdf)