Bakgrunnen for seminaret var at regjeringen har åpnet for at søknader om vindkraft på land skal behandles av NVE dersom vertskommunen ønsker det. Konsesjonsbehandlingen skal tilfredsstille de varslede endringene som Stortinget sluttet seg til i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om vindkraft på land i 2020.

Lenkeblokk Icon Les hele saken på norwea.no