Med bakgrunn i Stortingsvedtak nr. 708 av 29. mai 2017: "Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging" nedsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeid med KS og FUS en komité som skulle bistå regjeringen i arbeidet med å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging. Rapporten er sendt medlemmene i FUS på høring, men er ikke behandlet politisk i departementene enda. Medlemsmøtet i FUS vil denne gangen dreie seg om rapportens funn. FUS benytter også anledningen til å markere at vi i år fyller 30 år.

Sted:

Torsdag 5. september kl. 10 - 15.30 på Litteraturhuset i Oslo

Program:

10.00: Førsteamanuensis og leder av FUS, Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet, ønsker velkommen.

10.05: Forfatter og lyriker Kjersti Bjørkmo leser fra diktsamlingen «Hadde du bodd her hadde du vært hjemme nå».

10.20: FUS 30 år. Bakgrunnen for FUS og stiftelsesmøtet. Ved prosjektleder Gunnar Gussgard, Fagforbundet, og seniorrådgiver Eva Fængsrud, SEVS/KS.

10.50: FUS' rolle i dag og framover. Ved Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

11:10: Spørsmål fra salen.

11.15: Kommunesektorens behov for planleggere. Ved rådgiver Una Voss Christophersen, KS.

11.30: Lunsj

12:15: Planlegging i en kommune uten planlegger. Ved rådmann Håvard Gangsås, Bardu kommune.

12:45: Rapporten om planleggerutdanningen og dens anbefalinger. Ved førsteamanuensis og leder av komitéen bak rapporten, Marius Grønning, NMBU.

13:15: Spørsmål fra salen

13.30: Pause

13:45: Paneldebatt:

Hvordan kan vi løfte planleggerutdanningene og gi faget mer oppmerksomhet?

Hvordan øke utdanningskapasiteten, både når det gjelder grunnutdanningene og EVU, med utgangspunkt i rapporten om planleggerutdanningen?

  • Innenfor nåværende ressursramme og ved tilførsel av ekstra ressurser
  • Alene og i samarbeid med hverandre

Ordstyrer Nils Aarsæther, NORCE som var sekretær for rapporten.

I panelet:

  • Frederik Shetelig, dekan ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU
  • Per Gunnar Røe, professor ved Universitetet i Oslo.
  • Lisbeth Harboe, førsteamanuensis ved Arkitekthøyskolen i Oslo
  • Anne Britt Flemmen, instituttleder, og Marte Karoline Laundal, student, ved Norges arktiske universitet
  • Daneila Müller-Eie, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger
  • John Pløger, professor ved Universitetet i Agder
  • Sebastian Peters, instituttleder ved NMBU

15:15: Spørsmål fra salen

15:30: Slutt

Påmelding til: una.voss.christophersen@ks.no