Vi stilte også spørsmål om hvem som skal bestemme hvor høye vindturbinene skal være og hvordan tilkomstveiene skal anlegges. Kan  fylkeskommunene spille en viktigere rolle i samarbeid med kommunene? Vi legger vekt på hvilken rolle og ansvar kommunesektoren skal ha i vindkraftsaker.

Lenkeblokk Icon Se pressemelding fra KS: "Vindkraftprosjekter må forankres i lokalsamfunnet"

Det ble også gitt mulighet til å gi innspill til hva KS skal legge vekt på i høringsuttalelsen til «Nasjonal ramme for vindkraft på land».

Flere aktuelle vindkraftkommuner la fram situasjonen de står i. NVE presenterte sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft,  NIBR OsloMet la fram en fersk rapport «Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft» som de har utarbeidet på oppdrag for KS.

Program: (Lysark fra presentasjonene på lenkene nedenfor så langt de er klare.)

Del 1:

Del 2:

Innlegg: