Behandling av konsesjonssøknader for oppføring av vindkraftanlegg på land stoppet opp i 2019 som følge av store konflikter om vindkraftutbygging og NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Stortinget ba i behandling av Meld.St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land i desember 2020 om at regjeringen kom tilbake til Stortinget med forslag om at planlegging og bygging av vindkraftverk skal skje i medhold av plan- og bygningsloven. Et forslag er nå sendt på høring med høringsfrist 27. februar. KS inviterer til høringswebinar om forslaget fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD) og Olje- og energidepartementet (OED) til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land.

KS-administrasjonen vil innlede om foreløpige vurderinger, og hvor vi står i arbeidet med å gi høringssvar. Det blir så åpnet for representanter for kommunesektoren til å gi innspill til KS. Arrangementet er digitalt, men vi ønsker påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt lenke til sendingen i forkant.

Lenkeblokk Icon Gå direkte til påmelding

Målgruppen for webinaret er personer som skal utarbeide, eller medvirke til å utarbeide, høringssvar i saken. Alle er velkomne til å gi KS sine innspill. KS vil deretter utarbeide sitt eget høringssvar.

Varighet: Inntil 1,5 timer.