Disse spørsmålene går Entreprenørforeningen - bygg og anlegg (EBA), KS, Viken fylkeskommune, Grønn Byggallianse, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sammen om å svare på gjennom et kompetanseløft for grønne bygganskaffelser.

Gjennom ny veiledning og praktiske eksempler vil vi vise hvordan stat, kommuner og fylkeskommuner kan gjøre klimavennlige og sirkulære bygganskaffelser.

- Byggebransjen er vant til å levere på krav, og det finnes mange gode eksempler på klimavennlige anskaffelser. Likevel erfarer vi at laveste pris fortsatt er dominerende når det bestilles nye skoler, kontorbygg og sykehjem. Det er derfor på tide med et skikkelig kompetanseløft, der både byggherrer og leverandører blir oppdatert på beste praksis, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ.

Kompetanseløftet starter med et webinar 7. mars. Det følges opp med fysiske seminarer rundt i landet der temaet vil bli grundigere gjennomgått og det vil legges til rette for dialog og bistand for de som ønsker det.

Første seminar blir på Østlandet, med Viken fylkeskommune og EBA Oslo og Akershus som arrangør.

Målgruppen er offentlige innkjøpere, politikere, prosjektledere, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Lenkeblokk Icon Gå direkte til påmelding (DFØ)