Nasjonal ferjekonferanse 25. mars er utsatt

Mer informasjon om alternativt tidspunkt for konferansen kommer så snart det er avklart.

Samferdselsministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, distrikts- og digitaliseringsministeren og klima- og miljøministeren hadde mandag 2. mars møte med ferjefylkene og KS om fylkeskommunal ferjedrift. Målet var å diskutere situasjonen som har oppstått og få et felles økonomisk faktagrunnlag for fylkeskommunal ferjedrift.

- Det var et positivt møte med fire statsråder og jeg oppfatter at vi deler engasjementet og alvoret i denne saken. Det er et stort engasjement og vilje i fylkene til å bidra med store løft for det grønne skiftet. Men det koster og vi kan ikke risikere at utviklingen stopper fordi risikoen blir for stor, sier Gram.

KS og fylkeskommunene mener høye ferjeprisene, og dermed ferjeopprøret har tre grunnleggende årsaker. Overføringene fra staten til fylkeskommunene har ikke fulgt med kostnadsveksten. Innføring av Autopass, hvor alle billettkostnadene er lagt på bileieren, og manglende dekning av fylkeskommunenes merkostnader ved overgang til el-ferger.

La fram reelle forhold

KS og fylkeskommunene la i møtet fram den reelle økonomiske situasjonen i fylkeskommunene og de reelle merkostnadene ved innfasingen av el-ferjene. KS mener å ha god dokumentasjon for store merkostnadene gjennom rapporter fra uavhengige eksperter.

Økonomien i fylkeskommunene er blitt strammere. KS’ budsjettundersøkelse tyder på at driftsresultatet vil være på under tre prosent i 2020. Dette er klart under anbefalingene fra TBU om at driftsresultatet bør være på minst fire prosent for å opprettholde fylkeskommunenes kapital i form av veier, bygninger og annen infrastruktur.

- Det er nødvendig å ha et felles økonomisk faktagrunnlag om vi skal finne løsning på problemene med ferjefinansieringen. Fylkeskommunene som har gått foran i innfasingen av el-ferjer har store merkostnader i den første kontraktsperioden. Det kan ikke være riktig at kystbefolkningen skal ta regningen for dette alene, sier Gram.

Storsamfunnet vil få fordel og må bidra

KS og fylkeskommunene mener overgangen til utslippsfrie ferjer er noe som storsamfunnet vil ha stor fordel av og må være med på.

- Vi har en stor mulighet nå til å oppnå flere ting. Vi får kuttet store klimagassutslipp, vi får utviklet nye produkter i maritim industri med stor overføringsverdi til andre segmenter av shipping og vi vil etter hvert få betydelig lavere driftskostnader for ferjene, sier Gram.

Regjeringen har bedt fylkeskommunene om å levere en grundig redegjørelse for de økonomiske sidene av saken innen 15. mars.