Nedenfor finner du opptak fra hele konferansen.

Fylkesordførere og fylkesråder i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark og Vestland opplyste alle at de har store underskudd på fergedriften og at det nå er sterkt behov for å få en langsiktig finansiering på plass.
- Skal vi legge oss på det nivået for totaltilbudet som staten opererer med gjennom ferjeoverføringene, må vi kutte 160 avganger hver dag. Derfor må overføringene fra staten økes, slik at de gjenspeiler det som det faktisk koster å drifte fergetilbudet, fastslo Møre og Romsdals fylkesordfører, Tove Lise Torve.

Stresser økonomien

Vestlands fylkesordfører, Jon Askeland, pekte på at fylkets ferjer nå koster 300 millioner mer i året enn det fylket får i statlige fergeoverføringer, mens det var balanse i utgifter og overføringer så sent som i 2018.
- Dette stresser økonomien kolossalt. Vi har gjennomført et teknologiskifte på alle våre ferger som vi ikke får kompensasjon for. Iveren etter å gå videre med ny teknologi, når vi nå står foran nye hurtigbåtanbud, blir derfor kraftig svekket, sa Askeland. 

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joachim Bentzen, påpekte at et godt ferjetilbud er en nødvendig forutsetning for både næringslivet og reiselivet i fylket.
- Med høy alder på ferjeflåten, lange strekninger og lave billettinntekter i forhold til kostnadene trenger vi derfor bedre finansierings av fergetilbudet, sa han.

Dette ble fulgt opp av hans kollega i Troms og Finnmark, Kristina Hansen, som fastslo at dette er en situasjon som kystfylkene ikke kan prioritere seg ut av.

KS’ styreleder Bjørn Arild Gram viste til at inntektsoverføringene til ferjedriften ikke har fulgt med kostnadsutviklingen og at dette må danne utgangspunktet for arbeidet med å få en bedre fergefinansiering.

Merkostnad på 30 prosent

I tillegg til de politiske innleggene omfattet konferansen flere faglige innlegg og synspunkter fra den maritime næringen. Sjefingeniør Nikolai Hydle Rivedal i DNVGL, som har levert flere rapporter til regjeringen om merkostnadene ved el-fergene, konkluderte i sitt innlegg med at disse kostnadene alt i alt var på rundt 30 prosent. Altså betydelig høyere enn de fem prosentene som det er blitt referert til tidligere.  Menon Economics viste til en rapport utført for KS, hvor merkostnadene fra og med i år ligger på over 460 millioner kroner, mens TØI slo fast at fergekostnadene utvikler seg mer sprangvis og varierende enn andre transportkostnader.

- Blitt verdensledende

Konsernsjef Dagfinn Neteland i Norges største fergerederi, Fjord 1, la ikke skjul på at fylkeskommunenes bestillinger av nye el-ferger har betydd mye for videreutviklingen av norsk maritim industri.
- Vi er blitt verdensledende på maritim el-teknologi. For vår del i Fjord 1 vil vi bruke kompetansen fra el-fergene til å utvikle nye forretningsområder, sa han.

Viktigheten av slike satsinger ble også understreket av adm. direktør Hege Økland i NCE Maritime Cleantech.
- Offentlige innkjøp som dette er et verktøy for industribygging, fastslo hun.

Kostnader knyttet til nettinvesteringer var et annet tema på konferansen. Seniorrådgiver Liv Cecilie Evenstad i Troms og Finnmark fylkeskommune viste gjennom lokale eksempler hvordan beregnede og faktiske kostnader kan være svært avvikende.

Argumentasjonen forstått

Konferansen omfattet også en runde med spørsmål fra konferansedeltakerne, besvart av fylkespolitikerne.
- Vi tolker de bevilgningene vi fikk i revidert statsbudsjett i vår og de som er foreslått for neste år som at vår argumentasjon er blitt forstått i Storting og regjering, sa fylkesordfører Tove Lise Torve der.

Se opptak fra konferansen