Matsvinnutvalget

Lenkeblokk Icon Rapport fra matsvinnutvalget (pdf)

Matsvinnutvalget ble nedsatt av klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren i februar 2023. KS har vært representert i utvalget.

Matsvinnutvalgets utgangspunkt har vært at med dagens reduksjonstakt når vi ikke halveringsmålet i 2030. Utvalget har derfor foreslått 33 forsterkede tiltak og virkemidler som har et beregnet potensial tilsvarende 75 prosent matsvinnreduksjon, hvorav halvparten forventes oppnådd på forbrukerleddet. Utvalget anbefaler ikke én særskilt matkastelov, men peker på flere ulike bestemmelser som til sammen kan utgjøre en matkastelovgivning.

Hovedgrepet som foreslås er innføring av et aktsomhetskrav og styrking av bransjeavtalen som treffer både private og offentlige virksomheter. Dette vil fordre at virksomhetene gjør risikovurderinger og iverksetter skreddersydde tiltak for å unngå matsvinn i egen virksomhet og på tvers av verdikjeden, inkludert ut mot forbruker. Dette vil være et treffsikkert og kostnadseffektivt grep. Utvalget foreslår også andre regulatoriske grep som donasjonsplikt og krav til nedprising i dagligvarebutikkene.

Kommunesektoren har mange viktige roller som er relevante i arbeidet med å bekjempe matsvinn. Det kartlagte matsvinnet bare fra sykehjem og barnehager i 2020 utgjorde 5000 tonn eller 0,9 kg/innbygger. I tillegg til at kommunene er ansvarlig for matservering på omsorgsinstitusjoner, barnehager og SFO, er kommunene også forbrukere av kantinetjenester, ansvarlig for opplæring i skole, ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall og har god kontakt med innbyggerne.

Rutiner langs hele verdikjeden fra innkjøp, via transport og logistikk, til lagring, tilberedning og servering inngår i hvordan maten håndteres og påvirker hvor mye matsvinn som oppstår fra matserveringen.