Statistikken ble presentert 14. mars sammen med en helt ny nettløsning med nye grafiske oversikter.

- Jeg kan uten forbehold si at dette er blitt svært bra, sa avdelingsdirektør Torild Fagerbekk i KS da hun under presentasjonen takket Miljødirektoratet for godt og konstruktivt samarbeid.

Hun fortsatte: - Stoffet er lett tilgjengelig, oversiktlig og matnyttig. Her er det ikke behov for «oversetterhjelp» for å kunne ta i bruk verktøyet. Du ser raskt om du er på rett vei og hvor det bør settes inn nye tiltak.

Gå direkte til statistikken (Miljødirektoratet)

Den nye statistikken omfatter utslipp fra ni sektorer, fordelt på 35 kilder. Det er også utarbeidet nye tidsserier tilbake til 2009.

I nettløsningen finnes det i tillegg maler for beregning av effekten av forskjellige lokale tiltak.

For første gang er det nå også kommet på plass statistikk og beregningsmaler for areal- og arealbruksendringer.

Se presentasjon på Youtube: