Hva kan kommunene gjøre?

Lenkeblokk Icon Les mer om konkrete klimatiltak kommunene kan gjøre

Klimaendringer representerer en økende risiko for norske kommuner når det gjelder samfunnssikkerhet, miljøkonsekvenser og kommuneøkonomi.

Bare det siste tiåret har klimatilpasning utviklet seg fra å være en utfordring som ble antatt å ligge et godt stykke frem i tid, til raskt å være en reell utfordring mange kommunene nå griper fatt i. Mer enn halvparten av landets kommuner har vært rammet av en eller flere værhendelser i løpet av de siste to årene.

Klimaendringene er et faktum, og de er alvorlige. FNs klimarapport antyder at vi kan nå 1,5 graders global oppvarming allerede i 2030. Skjer dette, vil temperaturen særlig i nordlige og indre strøk som Finnmark og deler av Oppland og Hedmark innen 2030 stige med 2 til 3 grader, ifølge klimaforsker Borgar Aamaas ved Cicero seter for klimaforskning. 

Kommunenes risiko

Klimaendringene representerer en økt risiko for kommunene. Den fysiske risikoen kommer i form av ekstremvær som kan forårsake enorme ødeleggelser. I tillegg kommer det økte ansvaret  for sikkerhet, og gjenoppbygging av alle skadene. 

Samtidig pågår det gradvise klimaendringer som blant annet påvirker økosystemer og gir indirekte konsekvenser av klimaendringer i andre land. Fortsatt er det lite kunnskap om Norges evne til å håndtere slike endringer både nasjonalt og lokalt,