Styreleder Gunn Marit Helgesen påpeker i brevet at denne merkostnaden vil kunne virke negativt inn på oppnåelsen av regjeringens mål om fossilfri kollektivtrafikk i 2025. Styrelederen begrunner dette med at forslaget om full veibruksavgift vil styrke fossile drivstoffers konkurransedyktighet på bekostning av både konvensjonelt og avansert biodrivstoff samtidig som fylkeskommunene får store merkostnader.

- En løsning på dette problemet kan være å innføre veibruksavgift bare for drivstoff med høy avskogingsrisiko og utelukke slikt drivstoff i omsetningskravet for biodrivstoff, skriver KS-lederen, og fortsetter: Alternativt må det finnes fram til en ordning som gir en økonomisk avlastning til de fylkeskommunene som gjør bruk av palmeoljefritt 100 prosent biodrivstoff.

Brevet fra KS er et svar på et brev fra finansministeren om forslaget om full veibruksavgift på biodrivstoff, oversendt fra departementet som oppfølging av en dialog om dette på konsultasjonsmøtet mellom regjeringen og KS tidligere i november.

Lenkeblokk Icon Brev fra KS til Finansdepartementet Lenkeblokk Icon Brev fra Finansdepartementet til KS