- Ekstremværet «Hans» skaper store utfordringer og usikkerhet for mange norske kommuner i disse dager. Tusenvis av mennesker evakueres fra sine hjem, arbeidsplasser ligger under vann, mange får boligen sin ødelagt og mister eiendeler. Vi føler med alle som er rammet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Flere fylkesveier er stengt, innbyggere er isolert og demninger brister. Beredskapen er høy i mange kommuner og det jobbes på spreng dag og natt for å hindre store ødeleggelser og skader.

- Kommunene gjør alt de kan for å sikre liv og helse til sine innbyggere. De fortjener anerkjennelse for en formidabel innsats. Det er en stor dugnadsånd rundt omkring i landet, sier Helgesen.

En nasjonal unntakstilstand

KS følger situasjonen tett.

- Det er med vantro og sjokk jeg ser hvor hardt enkelte kommuner er rammet. Situasjonen er alvorlig, og det er unntakstilstand mange steder. Nå er det viktig at vi hjelper hverandre og stiller opp for de kommunene som er rammet, sier Helgesen.

Mer ekstremvær i vente

Det blir mer ekstremvær fremover. Vi vil oppleve kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom og sørpeskred.

- Ekstremværet de siste dagene har med all tydelighet vist oss hvor raskt kriser kan komme til norske kommuner, og hvilke enorme konsekvenser de kan få. Vi har fått erfare hvor viktig det er å være forberedt og handle raskt, sier Helgesen.

Nye analyser (NVE, 2021) gir et anslått kostnadsbehov på 85 milliarder (estimat mellom 50–120 milliarder) for sikring av eksisterende bebyggelse mot flom og skred.