Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene.

Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne blir hedret på Zerokonferansen 2. november 2023.

Les mer om konkurransekriteriene

Konkurransekriterier for Årets lokale klimatiltak:
• Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men det trenger likevel ikke å være ferdigstilt.
• Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
• Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
• Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.
• Kommuner som har søkt tidligere kan søke igjen, gitt at prosjektet har kommet litt lenger. Hver kommune kan også søke med flere prosjekter.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:
• Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og viljet il å dele kunnskap og erfaringer
• Om tiltaket. er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
• Gode planløsninger.
• Bruk av utslippsfri teknologi.

Eksempler på tiltak kan være:
• Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.
• Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.
• Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.
• Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.
• Produksjon og bruk av fornybar energi.
• Nye strategiske grep for klimaledelse.
• Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.
• Helhetlig og konsekvent bruk av miljø- og klimakrav i kommunens anskaffelser.