Se KS' pressemelding

Lenkeblokk Icon Press på kommunale tjenester gir stram kommuneøkonomi

I stormøtet presenterte kommunalministeren innholdet i budsjettopplegget for 2024 og Gunn Marit Helgesen la fram kommunesektorens foreløpige kommentarer. KS vil i det videre ha tett dialog med medlemmene både faglig (administrativt) og politisk etter fremleggelsen – for å få et godt grunnlag for videre arbeid overfor Stortinget. 

Program

  • Møteleder Kjell Erik Saure, fagsjef i kommunikasjonsavdelingen i KS, ønsket velkommen
  • Presentasjon av statsbudsjettet 2024 ved kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik
  • KS’ foreløpige vurderinger ved styreleder Gunn Marit Helgesen
  • Spørsmål til Sigbjørn Gjelsvik
Lenkeblokk Icon Se opptak fra direktesendingen her