Kommunesektorens rammetilskudd øker fra 211,4 mrd. kroner i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023 til 223,6 mrd. kroner i forslaget til statsbudsjett for 2024.

KS har laget en oversikt som viser de øremerkede statstilskuddene i forslag til statsbudsjett 2024 sammenholdt med bevilgningene gitt for 2023. Oversikten er satt opp etter de respektive departementene, sortert etter øremerkede tilskudd innenfor kommuneopplegget og øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget. For å gi en samlet oversikt over overføringene til kommunesektoren er også rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner tatt inn avslutningsvis i oversikten.

Oversikten kan lastes ned her