Budsjettet inneholder få spor av satsing på innovasjon i offentlig sektor og også kutt i midler til viktig forskningsfinansiering i kommunene.

– Budsjettet inneholder heller ikke nødvendig styrking av bærekraftsarbeidet, der kommunalt og regionalt nivå er avgjørende for utvikling av sosial, økonomisk og klimamessig bærekraft, sier Kristin Weidemann Wieland.

Statsbudsjettet som ble lagt frem 13. oktober, innebærer et forslag om kutt i bevilgningen til Regionale forskningsfond på 40 millioner kroner fra 194 millioner kroner i 2021 til 159 millioner kroner i 2022. Regionale forskningsfond er det virkemiddelet som i størst grad finansierer forskning til kommunesektoren. Samtidig gis det avslag på gode søknader fordi potten ikke er stor nok.

– Kuttet undergraver fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør. Ordningen er allerede en svak innretning. Premisset om behovet for utvikling av forskningsinfrastruktur i kommunal sektor står også ubesvart og uten ansvarlig departement. Omstillingene vi står overfor trenger styrke, ikke svekkelse., mener Kristin Weidemann Wieland

Styrker seg selv

Leverandørutviklingsprogrammet – det unike partnerskapet mellom NHO, KS og virkemiddelaktørene og mange offentlige virksomheter - har vist seg som en kraftfull motor for arbeidet med innovative anskaffelser og fremmer av både næringsutvikling og innovasjon i offentlig sektor. Satsingen videreføres i budsjettet med samme tilskudd som årene før fra nærings- og fiskeridepartementet. Samtidig bygger kommunaldepartementet opp finansieringen til statens StartOFF-satsing med ytterligere med fem millioner. 

– Det er viktig at nye initiativ sees i tett sammenheng med og bygger videre på vellykkede etablerte samarbeid og partnerskap, og at økt satsing ikke bare tilgodeser statlige virkemidler, registrerer Kristin Weidemann Wieland.