Møteleder var Kjell Erik Saure, fagsjef i kommunikasjonsavdelingen i KS.

Program:

 • Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, ønsker velkommen.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) presenterer statsbudsjettet.
  V/Einar Bye og Baard Krag.
 • Mulighet til å stille spørsmål til KMD.
 • KS' administrasjon legger fram foreløpige vurderinger for kommunesektoren.
 • KS' kommentarer og videre utdypninger.
  V/direktør Helge Eide, sjeføkonom Torbjørn Eika og kommuneøkonomene i KS.
 • Hva forventer KS av tilleggsproposisjonen?
  V/KS' styreleder Bjørn Arild Gram.
 • Mulighet til å stille spørsmål til KS.

Sendingen legges ikke ut i opptak i etterkant av seminaret.