De regionale forskningsfondene er et viktig virkemiddel som vi har behov for om vi skal klare omstillingen som kreves for et bærekraftig samfunn.

- Derfor er det et paradoks at vi ikke finner spor av satsning på forskning for, i og med kommunal sektor i statsbudsjettet.  Snarere finner vi at store kutt i viktige virkemidler for forskningsfinansiering i kommunesektoren opprettholdes. Dette svekker fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør. Kuttet svekker også muligheten til å stimulere til regional forskning og innovasjon som utvikler og omstiller  næringslivet og offentlig sektor, sier Kristin Weidemann Wieland.

Utsatt taktskifte?

I Hurdalsplattformen lovet regjeringen å gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Både innovasjon, forskning og digitalisering henger uløselig sammen for å løse de store samfunnsflokene Norge står overfor.

- Det er skuffende at ingen av temaene, hverken sammen eller hver for seg omtales i tilleggsproposisjonen, mener Kristin Weidemann Wieland.

- Men, de har bare hatt tre uker til rådighet. Vi forventer å se mer av Regjeringens ambisjoner innen disse områdene i fremtidige budsjetter. Tidligere i 2021 inngikk regjeringen Solberg en samarbeidsavtale om innovasjon og bærekraftsagendaen, en egen samarbeidsavtale om realisering av strategien «Én digital offentlig sektor» samt samarbeidsavtale om arbeidet på eHelse-området. KS forventer at disse samarbeidene videreføres av regjeringen Støre, sier hun.