Partene er enige om at tidspunkt for innlevering av plassfratredelser (navnelister) er så tidlig som mulig og senest klokken 16 torsdag 16. mai 2019.

Under mekling foregår samtalene mellom partene via riksmekleren og bak lukkede dører. KS gjør derfor oppmerksom på at vi ikke kan gå ut med konkret informasjon inntil det foreligger et anbefalt eller avvist mekslinsresultat. Det vil bli orientert om fremdriften i forhandlingene.

Partene hadde sitt første møte hos riksmekleren 3. mai.

For mer utfyllende informasjon se B-rundskriv 3-2019.

Se også artikkelen "Tariff 2019 - beredskap".