Av Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder i KS

Handal vet at KS ikke kan eller ønsker å delta i en polemikk med partene midt i en meklingsperiode. Når han likevel velger å gå til sterke angrep på KS nettopp i denne perioden, er det behov for å korrigere noe:  

  1. Å snakke om «lærerne» som én gruppe, gir ingen mening. Handal vet at mange lærergrupper, derav mange av hans egne medlemmer, har fått tillegg i dette oppgjøret som langt overskrider frontfagets ramme på 3,2 prosent. Dette gjelder barnehagelærere, lærere med treårig høyskole og adjunkter med fireårig høyskole uten tilleggsutdanning.
  2. Gruppen Handal omtaler som «lærerne», er lærerne med lengst utdanning, altså adjunkter med tilleggsutdanning, lektorer og lektorer med tilleggsutdanning. Disse får i årets resultat et tillegg som prosentvis ligger litt under 3,2 prosent. Likevel får disse gruppene reallønnsvekst og de klart høyeste tilleggene i kroner. Det bør være opplagt at hvis rammen er 3,2 prosent og noen skal få langt mer, kan ikke alle også få minst 3,2 prosent.
  3. Sykepleierne og andre høyskolegrupper, deriblant flere lærergrupper, får et rekordstort lønnstillegg i årets oppgjør. Dette er nettopp de gruppene kommunene og fylkeskommunene har meldt inn at de har størst utfordringer med å rekruttere.
  4. I 2010 kom resultatet fra et utvalg sammensatt av partene, inkludert Unio, som hadde vurdert hvilke grupper som hadde blitt hengende etter i oppgjørene i årene før. Disse gruppene, deriblant noen lærergrupper, ble kompensert, og partene var da enige om at etterslep var utjevnet. Likevel fortsetter Unios forhandlingsleder i år etter år å hevde at «lærerne» har tapt «gjennom 15 år».
  5. De gruppene som i år får et noe lavere prosenttillegg, er de klart høyest lønte ansattgruppene med sentrale forhandlinger. Lektorer i grunnskole og videregående skole kommer godt ut sammenlignet med for eksempel lektorer på universiteter og høyskoler.
  6. Kommuner og fylkeskommuner er svært opptatt av å rekruttere kompetent arbeidskraft for å levere gode tjenester til innbyggerne. Nettopp derfor har KS i år prioritert å løfte sykepleierne og andre høyskolegrupper. Det er her rekrutteringsutfordringene er størst.